پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74681
تاریخ ثبت 1403/02/29 04:09 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/14 03:09 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2602244-74669
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/09
شرح مشخصات تجهیز دستگاه تسمه کش
پیوست ها نامه.jpgکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/08 01:28 ب.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات