پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74725
تاریخ ثبت 1403/03/21 07:00 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/04/05 10:00 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2876668
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/16
شرح مشخصات تجهیز اکسترودر
پیوست ها نامه.jpgکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/22 08:49 ق.ظ
نتیجه استعلام به انجمن ستصا مرتبط نمی باشد
توضیحات لطفا با انجمن ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری تماس بگیرید
تلففن : 76212280-021