پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74693
تاریخ ثبت 1403/03/05 02:49 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/21 01:49 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2714092- 74684
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/24
شرح مشخصات تجهیز مبدل حرارتی ویژه Breech Lock با مهر U-Stamp
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/19 09:04 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی دارد
توضیحات