پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74692
تاریخ ثبت 1403/03/05 09:26 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/20 04:26 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2696495
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/22
شرح مشخصات تجهیز خط کامل تولید میل لنگ
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/13 09:26 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات