پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74695
تاریخ ثبت 1403/03/06 12:02 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/22 11:02 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2783541
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/03
شرح مشخصات تجهیز تنظیم کننده کویل-شیر هیدرولیکی
پیوست ها نامه.jpgکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.jpg

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/21 09:33 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات