پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74688
تاریخ ثبت 1403/03/01 10:26 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/19 09:26 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2770326
تاریخ نامه سازمان صمت 1402/02/31
شرح مشخصات تجهیز خط تولید کامل ید
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/09 09:57 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات