پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74716
تاریخ ثبت 1403/03/16 12:00 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/04/02 01:00 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2854263
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/12
شرح مشخصات تجهیز دستگاه پالتایزر
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/19 10:02 ق.ظ
نتیجه استعلام به انجمن ستصا مرتبط نمی باشد
توضیحات لطفا با انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران تماس بگیرید