پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74707
تاریخ ثبت 1403/03/08 12:45 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/26 11:45 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2814886
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/07
شرح مشخصات تجهیز پلکان متحرک با تکنولوژی مانیتورینگ استپ رولینگ،هندریل، وسنجش انسداد پله ای
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/09 09:05 ق.ظ
نتیجه استعلام به انجمن ستصا مرتبط نمی باشد
توضیحات لطفا با انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی ایران تماس بگیرید