پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74705
تاریخ ثبت 1403/03/08 10:19 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/26 09:19 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2788858-74703
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/05
شرح مشخصات تجهیز پمپ فشار ضعيف سيستم هيدروليك آسياي نيمه خودشكن
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/19 10:20 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات