پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74713
تاریخ ثبت 1403/03/13 08:08 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/28 04:08 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2783541-74709
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/03
شرح مشخصات تجهیز شیر
پیوست ها نامه.jpgکاتالوگ.jpgمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/22 10:42 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات