پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74687
تاریخ ثبت 1403/03/01 09:58 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/16 04:58 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2664749
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/18
شرح مشخصات تجهیز چک ولو
ERVE20021-01-C-VS-13,4-1
Material Code: 717557
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.jpg

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/09 11:01 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات