پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74699
تاریخ ثبت 1403/03/07 10:34 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/23 09:34 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2805326-۷۴۶۹۸
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/06
شرح مشخصات تجهیز شیر برقی برای ماشین ظرفشویی
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/19 09:47 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات