پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74738
تاریخ ثبت 1403/03/23 10:29 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/04/10 09:29 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2886386
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/19
شرح مشخصات تجهیز صندلي لودر کوماتسو WA470-3
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.jpg

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/23 01:48 ب.ظ
نتیجه استعلام به انجمن ستصا مرتبط نمی باشد
توضیحات