پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74690
تاریخ ثبت 1403/03/01 12:41 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/19 11:41 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2727925-2
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/25
شرح مشخصات تجهیز شیر اطمینان مایع
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/09 11:16 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات