پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74702
تاریخ ثبت 1403/03/07 02:52 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/23 01:52 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2783432-74700
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/03
شرح مشخصات تجهیز SHAFT COUPLING OKC70/10983 SKF
پیوست ها نامه.jpgکاتالوگ.jpgمشخصات فنی تجهیز.jpg

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/19 10:13 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات