پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74696
تاریخ ثبت 1403/03/06 02:44 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/22 01:44 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2805310
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/06
شرح مشخصات تجهیز واتر پمپ تخلیه آب برای ماشین لباسشویی
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/06 03:15 ب.ظ
نتیجه استعلام به انجمن ستصا مرتبط نمی باشد
توضیحات