پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74734
تاریخ ثبت 1403/03/22 04:40 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/04/09 03:40 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2916754
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/22
شرح مشخصات تجهیز ماشین سیم پیچی و هسته پیچی
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/23 09:54 ق.ظ
نتیجه استعلام به انجمن ستصا مرتبط نمی باشد
توضیحات لطفا با سندیکای صنعت برق تماس بگیرید