پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74689
تاریخ ثبت 1403/03/01 12:35 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/19 11:35 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2727925-1
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/25
شرح مشخصات تجهیز شیر فشارشکن
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/09 11:00 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات