پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74711
تاریخ ثبت 1403/03/12 08:32 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/27 04:32 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2783541.
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/03
شرح مشخصات تجهیز سولونوئید ولو نیوماتیک یبه همراه سیل کیت یدکی
پیوست ها نامه.jpgکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.jpg

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/22 08:44 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات