پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74735
تاریخ ثبت 1403/03/22 04:47 ب.ظ
زمان پاسخگویی 1403/04/09 03:47 ب.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2916754
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/03/21
شرح مشخصات تجهیز دستگاه کویل پیچ اولیه و ثانویه
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/23 09:54 ق.ظ
نتیجه استعلام به انجمن ستصا مرتبط نمی باشد
توضیحات با سندیکای صنعت برق تماس بگیرید