پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74694
تاریخ ثبت 1403/03/06 11:58 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/22 10:58 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2767831
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/31
شرح مشخصات تجهیز كمپرسور نيتروژن بوستر
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/05/01 10:34 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات